TOVERILIITTO

Loimaan evankelisen toveriliiton tarkoituksena on olla yhdyssiteenä opiston käyneille ja olla tukemassa opiston hengellistä työtä.

Tähän päämäärään pyritään mm. jokatalvisilla maaliskuun toisena sunnuntaina pidettävillä Toveripäivillä ja julkaisemalla opistolehteä.