Suomen kielen jatkokurssi

Ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään ajalla 19.8.2024-20.12.2024. Lähiopetusta on 25 tuntia viikossa ja yhteensä 425 tuntia. Koulutuksen syysloma on viikolla 42.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 18-vuotiaille maahanmuuttajille, jotka haluavat intensiivisesti kehittää suomen kielen taitoaan. Se soveltuu opiskelijoille, joiden suomen kielen taso on eurooppalaisen viitekehyksen EVK (CEFR) taitotasolla A1.2-A2.2. Koulutus ei sovellu aloittelijoille. Opintojen aikana pyritään etenemään toimivaan tai sujuvaan kielitaitoon tasolle B1.

Opetuskieli

Koulutuksen opetuskieli on suomi.

Kustannukset

Koulutus on vapaan sivistystyön koulutusta, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joille laadittuun kotoutumissuunnitelmaan opinnot sisällytetään omaehtoisena koulutuksena. Tällöin koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen aikana opiskelija saa lähiopetuspäivinä opiston tarjoaman lounaan ja iltapäiväkahvin. Asuminen opiskelijan on järjestettävä itse eikä opisto osallistu asumiskustannuksiin.

 

Koulutuksen sisältö

Opintojen pääpaino on kielitaidon syventämisessä ja ylläpitämisessä sekä sen laajentamisessa uusiin kielenkäyttöympäristöihin. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa jo opittua sekä tuoda teoreettinen kielitaito eläväksi kielitaidoksi esimerkiksi arjen, jatko-opintojen sekä työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Koulutus antaa opiskelijalle kielellisiä ja yhteiskunnallisia valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

Koulutuksen yhtenä keskeisenä sisältönä on ammattialakohtaisen sanaston kartuttaminen opiskelijan oman ammatillisen osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia sanoittaa omasta työ- ja opiskeluhistoriastaan tuttua ammattikieltä suomen kielelle. Sanastoa laajennetaan tutustumalla ammattialan kirjallisuuteen ja artikkeleihin sekä työskentely-ympäristöihin. Koulutukseen sisällytetään myös mahdollisuus työssäoppimisjaksoon. Opintojen aikana opiskelijaa kannustetaan aktiivisesti etsimään työllistymismahdollisuuksia, joiden kautta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään.

Koulutus sisältää myös uraohjausta ja työelämätaitojen opiskelua. Opiskelijan tiedollista ja taidollista kehittymistä seurataan ja ohjataan koko koulutuksen ajan.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Hanne Pietilä

hanne.pietila@leko.fi

0504674375

Hakeminen

Haku koulutukseen alkaa 1.5.2024 ja sulkeutuu heti, kun paikat ovat täynnä.

Hae koulutukseen TÄSTÄ