Loimaan evankelisen kansanopiston hengellinen työ

Loimaan evankelisen kansanopiston hengellisen työn tarkoituksena on tukea ja vahvistaa Loimaan seudun niin hengellistä ja henkistä hyvinvointia.
Meille on annettu lahjana elämä Kristuksen omana.

Ev.lut kirkon Kristinoppi vuodelta 1948 kiteyttää ensimmäisessä kohdassa, mikä on tärkeintä elämässämme.

”1. ELÄMÄMME KALLEIN ASIA
Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sentähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa.
Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.

Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme. Ps. 100:3.
Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Matt. 16:26”

Tältä pohjalta teemme työtämme Loimaan seudun parhaaksi.

Siunauksin Kristuksessa

Juha Santala
0400 7734 54

juha.santala@leko.fi