Monikulttuurisuus oppilaitoksessa

Oppilaitosten koko henkilökunnalle soveltuva koulutus.

pe 23.8.2024 klo 9-14
Loimaan evankelinen kansanopisto, Opistontie 4, 32210 Loimaa

9–10 Kulttuurien moninaisuus ja kulttuurinen kompetenssi
Erilaisten kulttuuristen taustojen ymmärtäminen ja arvostaminen.

10.15–11.15 Vuorovaikutus ja kohtaaminen monikulttuurisessa oppilaitoksessa
Kulttuurien välistä viestintää, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen taitoja.

Lounas

12–13 Trauman vaikutuksia opiskelijan hyvinvointiin ja oppimiseen
Trauman vaikutus opiskelijan kognitiiviseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Traumatietoinen työote osaksi arkea.

13.15-14 Kieli opitaan kylässä ja 101 hyvää tekoa
Kun maahanmuuttaja tulee oppilaitokseen, hän tulee kuin suomalaiskylään. Suomen kielen oppiminen on hänelle ratkaisevan tärkeä asia. Miten jokainen työntekijä omalla paikallaan voi auttaa maahanmuuttajaa suomen oppimisessa? Tarkastelemme joitain kielen arkipäiväiseen oppimiseen liittyviä asioita ja opimme kukin paikallamme tekemään 101 hyvää tekoa maaliskuun puoliväliin 2025 mennessä – jopa moninkertaisesti.

Koulutuksen hinta on 50 €. Lounas 8 €.

Ilmoittautuminen 15.8.2024 mennessä
Hakulinkki

Tervetuloa!