Loimaan perheryhmäkoti ja tuetun asumisen palvelu

Loimaan evankelisen kansanopiston säätiön ylläpitämän perheryhmäkodin toiminta perustuu opiston säätiön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Loimaan kaupungin keskinäiseen sopimukseen. Perheryhmäkoti on 7-paikkainen yksikkö, joka on tarkoitettu ilman huoltajaa maahan tulleille alle 18 -vuotiaille oleskeluluvan saaneille nuorille.

Perheryhmäkodin perustehtävänä on tarjota asukkailleen turvallinen asuinympäristö, iän ja kehityksen mukainen hoito ja kasvatus sekä riittävä tuki kotoutumisessa.

Perheryhmäkodin lisäksi Loimaan evankelinen kansanopisto järjestää myös edellä mainitun sopimuksen mukaisesti tuetun asumisen palveluita 18 vuotta täyttäneille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Asiakkaat asuvat itsenäisesti ja tuetun asumisen ohjaajat avustavat heitä asumiseen ja elämiseen liittyvissä käytännön asioissa.

Yhteystiedot

Perheryhmäkodin johtaja Joni Heikkilä 050 4129300

joni.heikkila@leko.fi

Perheryhmäkodin ohjaajat 050 4389 391

Tuetun asumisen ohjaajat 050 4663 160

perheryhmakoti@leko.fi