Loimaan perheryhmäkoti

 

Loimaan evankelisen kansanopiston säätiön ylläpitämän perheryhmäkodin toiminta perustuu opiston säätiön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Loimaan kaupungin keskinäiseen sopimukseen. Perheryhmäkoti on 7-paikkainen yksikkö, joka on tarkoitettu ilman huoltajaa maahan tulleille alaikäisille 13-18 -vuotiaille oleskeluluvan saaneille nuorille.

Perheryhmäkodin perustehtävänä on tarjota asukkailleen turvallinen asuinympäristö, iän ja kehityksen mukainen hoito ja kasvatus sekä riittävä tuki kotoutumisessa.

 

 

 

 

Tuetun asumisen palvelu

Perheryhmäkodin lisäksi Loimaan evankelinen kansanopisto järjestää myös edellä mainitun sopimuksen mukaisesti tuetun asumisen palveluita 18 vuotta täyttäneille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Asiakkaat asuvat itsenäisesti ja tuetun asumisen ohjaajat avustavat heitä asumiseen ja elämiseen liittyvissä käytännön asioissa.

 

Yhteystiedot:

Loimaan evankelisen opiston perheryhmäkoti, Opistontie 4, 32210 LOIMAA

sähköposti: perheryhmakoti@leko.fi

 

 

 

 

 

 

perheryhmäkodin ohjaajat p. 050 4389 391

tuetun asumisen ohjaajat p. 050 4663 160 tai 050 3273 100