Lukutaitokoulutus maahanmuuttajille

18.3.2024-20.12.2024

Loma-ajat

20.6.-18.8.2024
14.-20.10.2024

Opetusta on vähintään 20 tuntia viikossa, maanantaista torstaihin.

Maksut: Koulutus on vapaan sivistystyön koulutusta ja se on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, joille laadittuun kotoutumissuunnitelmaan opinnot sisällytetään omaehtoisena koulutuksena. Tällöin koulutus, oppimateriaalit sekä lounas ovat opiskelijalle maksuttomia.

Koulutuksen sisältö: Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa äidinkielellään, eivät tunne latinalaisia kirjaimia tai joiden luku- ja kirjoitustaito on heikko. Tavoitteena on oppia lukemaan ja kirjoittamaan, ja että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiudet esimerkiksi aikuisten perusopetukseen tai kotoutumiskoulutukseen.

Mikäli maahanmuuttajalla on tarve suorittaa aikuisten perusopetuksen päättötodistus ja alueella ei ole riittävästi avoimia aikuisten perusopetuksen aloituspaikkoja, lukutaito-opinnot voidaan aloittaa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa ja myöhemmin siirtyä aikuisten perusopetukseen jatkamaan opintoja. Aikaisemmin opittu luetaan tällöin hyväksi aikuisten perusopetuksessa ja opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisällytetään ne opinnot, jotka hän tarvitsee suorittaakseen perusopetuksen päättötodistuksen.

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.