PERUSKOULULINJA / KYMPPILUOKKA

Lukuvuoteen sisältyy 1 viikon syysloma  ja  1 viikon talviloma.

Hakeminen kymppiluokalle (lisäopetukseen):
Opintopolun sähköisessä haussa

Keskeneräiset peruskouluopinnot
– suomalaisen peruskoulun keskenjääneet opinnot voit suorittaa loppuun KansanopistoKympillä,
kysy suoraan opistolta: puh. 050 4488 472 koulutuspäällikkö Kimmo Vanha-Juhe, etunimi.sukunimi@leko.fi

Hakeminen aikuisten perusopetukseen
https;//leko.inschool.fi/browsecourses

 

Hyvä päättötodistus taskuun

Eivätkö yhteishakupisteesi riitä haluamallesi alalle? Ovatko tulevaisuuden suunnitelmasi vielä selkiintymättä ja haluat lisää miettimisaikaa peruskoulun jälkeen? Vai puuttuuko sinulta peruskoulun päättötodistus kokonaan? Silloin kansanopiston peruskoululinja on sinulle hyvä valinta.

– Loimaan Kympillä voit korottaa päättötodistuksen arvosanoja (ns. lisäopetus, kymppiluokka; kestää yhden lukuvuoden)
– Ei-oppivelvollisuusikäinen voi  suorittaa loppuun kesken jääneen peruskoulun tai voi suorittaa peruskoulututkinnon kokonaisuudessaan,

jos ei ole käynyt lainkaan peruskoulua (ns. aikuisten perusopetus). Peruskoulun suorittaminen kestää 2 – 2,5 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmasta koulutaustasta ja kielitaidosta.

10-luokan suorittamisesta saa 6 lisäpistettä yhteishaussa.

Opiskelu, ruokailut ja majoitus ovat maksuttomia peruskoululinjan opiskelijalle, jos

a) hän on saanut päättötodistuksen vuonna 2019 tai 2020 ja haluaa korottaa arvosanojaan (kymppiluokka)
b) hän suorittaa koko peruskoulun oppimäärän eikä hänellä ole peruskoulun päättötodistusta

Suunnitelmat selviksi – ryhmäohjausta ja henkilökohtaista tukea

Opiskelijalla on monipuoliset mahdollisuudet saada tukea ja opastusta niin opiskelussa kuin muissakin elämäänsä liittyvien asioiden selvittelyssä. Tavoitteena on, että jokainen peruskoululinjan opiskelija

– kehittää oppimistaitojaan ja positiivista oppimisasennettaan
– saa valmiuksia itsenäiseen ja vastuulliseen elämään
– löytää lukukauden aikana itselleen sopivan väylän jatko-opintoihin ja työelämään

Opistomme on viihtyisä sisäoppilaitos, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tiiviiseen vuorovaikutukseen opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Koulutuspäällikkö, opettajat, rehtori ja muu henkilöstömme, kuraattori ja työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologi ovat opiskelijoidemme käytettävissä. Nuoren huoltajilla on mahdollisuus keskustella opiston henkilökunnan kanssa aina tarvittaessa. Pystymme myös tarjoamaan sosiaalityön avopalveluita. Kansanopistomme perusperiaatteisiin kuuluu oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen.

Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana mahdollisuus 1-2 viikon pituiseen työelämään tutustumisjaksoon.

Opintojen laajuus on 1100 tuntia. Opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka keskeisenä osana on kurssien valitseminen.

POIMINTOJA LINJAN OPISKELIJAPALAUTTEISTA

– opetus on ollut hyvää ja oppiminen on ollut helpompaa kuin aiemmin
– kaikki oppivat ketkä haluavat ja kenellä on siihen motivaatio
– pysyn hyvin mukana opetuksessa
– joskus liian pitkät päivät
– hyvä luokkahenki
– opettajat ovat tosissaan kiinnostuneita aiheistaan ja pyrkivät saamaan tiedon perille
– opetusmetodit oli kiinnostavia ja hauskoja -> ei tylsää ja oli kiva olla tunneilla
– oli just paras vuosi!

LISÄTIETOJA JA HAKEMINEN

Lisätietoa koulutuspäällikkö Kimmo Vanha-Juhe 050 44 88 472, sähköposti: etunimi.sukunimmi@leko.fi.

Lähetä hakemuksesi mahdollisimman pian varmistaaksesi opiskelupaikkasi!

Tervetuloa opiskelemaan!