Suomen kielen jatkokurssi urainalaisille

Ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään ajalla 8.1.2023-17.5.2024. Lähiopetusta on 25 tuntia viikossa ja yhteensä 450 tuntia. Koulutuksen talviloma on viikolla 8.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 17-vuotiaille ukrainalaisille maahanmuuttajille, jotka haluavat intensiivisesti kehittää suomen kielen taitoaan. Se soveltuu opiskelijoille, joiden suomen kielen taso on eurooppalaisen viitekehyksen EVK (CEFR) taitotasolla A1.2-A2.2. Koulutus ei sovellu aloittelijoille. Opintojen aikana pyritään etenemään toimivaan tai sujuvaan kielitaitoon tasoille B1.1-B1.2.

Opetuskieli

Koulutuksen opetuskieli on suomi.

Kustannukset

Koulutus on vapaan sivistystyön koulutusta, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joille laadittuun kotoutumissuunnitelmaan opinnot sisällytetään omaehtoisena koulutuksena. Tällöin koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen aikana opiskelija saa lähiopetuspäivinä opiston tarjoaman lounaan. Asuminen opiskelijan on järjestettävä itse eikä opisto osallistu asumiskustannuksiin.

Koulutuksen sisältö

Opintojen pääpaino on kielitaidon syventämisessä ja ylläpitämisessä sekä sen laajentamisessa uusiin kielenkäyttöympäristöihin. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa jo opittua sekä tuoda teoreettinen kielitaito eläväksi kielitaidoksi esimerkiksi arjen, jatko-opintojen sekä työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Koulutus antaa opiskelijalle kielellisiä ja yhteiskunnallisia valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

Koulutuksen yhtenä keskeisenä sisältönä on ammattialakohtaisen sanaston kartuttaminen opiskelijan oman ammatillisen osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia sanoittaa omasta työ- ja opiskeluhistoriastaan tuttua ammattikieltä suomen kielelle. Sanastoa laajennetaan tutustumalla ammattialan kirjallisuuteen ja artikkeleihin sekä työskentely-ympäristöihin. Koulutukseen sisällytetään myös mahdollisuus työssäoppimisjaksoon. Opintojen aikana opiskelijaa kannustetaan aktiivisesti etsimään työllistymismahdollisuuksia, joiden kautta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään.

Koulutus sisältää myös uraohjausta ja työelämätaitojen opiskelua. Opiskelijan tiedollista ja taidollista kehittymistä seurataan ja ohjataan koko koulutuksen ajan.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Hanne Pietilä
hanne.pietila@leko.fi
0504674375

Hakeminen

Hakuaika on päättynyt.

Поглиблений курс фінської мови для українців

Поглиблений курс фінської мови для українців

Дати та тривалість

Курс триватиме з 1.8.2023 по 17.5.2023, по 25 годин очних занять на тиждень, загалом 450 годин. Зимова перерва – 8й тиждень року.

Цільова група

Курс розрахований на українських іммігрантів віком від 17 років, які бажають інтенсивно розвивати свої навики фінської мови. Він підходить для студентів, які володіють фінською мовою на рівні А1.2-А2.2 за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Під час навчання, метою є просування до функціонального або вільного володіння мовою на рівні B1.1-B1.2.

Мова навчання

Мова викладання – фінська.

Вартість навчання

Навчання є в першу чергу призначено для студентів, для яких інтеграційний план передбачає навчання як самостійну освіту. У такому випадку навчання є безкоштовним для студента. Під час навчання студенти будуть отримувати обід, який надається коледжем у дні навчання. Студент повинен самостійно організувати своє проживання, коледж не бере участі у покритті витрат на проживання.

Зміст навчання

Основна увага на курсі приділяється поглибленню та підтримці мовних навичок, а також поширенню їх на нові мовні контексти. Метою є закріплення вже вивченого матеріалу та застосування теоретичних мовних навичок у повсякденному житті, наприклад, у повсякденних ситуаціях, у подальшому навчанні та у професійному житті. Навчання дасть студентам мовні та соціальні навички, які дозволять їм функціонувати як активним членам фінського суспільства.

Одним з ключових елементів навчання є засвоєння лексики, специфічної для професії, відповідно до власних професійних навичок та інтересів студента. Метою є розвиток здатності студента висловлюватися фінською професійною мовою, знайомою йому/їй з його/її роботи та історії навчання. Словниковий запас розширюється шляхом ознайомлення студентів з професійною літературою та статтями, а також з робочим середовищем. Під час навчання студенти активно заохочуються до пошуку можливостей працевлаштування, що дозволить їм перейти до трудового життя.

Навчання також включатиме профорієнтацію та навчання навичкам поєднання роботи та життя. Розвиток знань і навичок студента контролюється і спрямовується протягом усього курсу.

Для отримання додаткової інформації:

Менеджер з питань освіти
Hanne Pietilä 050 467 4375
hanne.pietila@leko.fi

7.Подати заявку
Термін подачі заявок закінчився.