Haetaan koordinaattoria klassisen kristillisen koulutuksen toteutusmahdollisuuksien tutkimiseksi Suomessa

Haluatko ottaa selvää, mitä vaatisi perustaa klassinen kristillinen lukio Suomeen? Niin mekin. Siksi haemme osa-aikaista (25%) koordinaattoria ajalle 1.2. – 31.12. 2021. Ajankohtaa voidaan muuttaa sopimuksen mukaan.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu selvittää ja laatia raportti ainakin seuraavista aiheista:

–        Minkälaiset raamit suomalaisen lukion opetussuunnitelma antaa klassisen kristillisen koulutuksen toteuttamiselle

–        Miltä näyttää klassinen kristillinen koulutus peruskoulun ensimmäiseltä luokalta lukion loppuun asti siellä, missä sitä toteutetaan täydessä mittakaavassa. Mikä on             tällaiselle koulutukselle omaleimaista

o   käsityksessä ihmisestä oppijana ja opettajana?

o   käsityksessä maailmasta, jonka piirteitä opiskellaan ja opetetaan?

o   koulun hallinnossa?

o   opetuksen sisällössä?

o   pedagogiikassa?

o   oppilaiden arvioinnissa?

–        Miltä näyttää klassinen kristillinen koulutus siinä tapauksessa, kun oppilaan koulutuksen pohjana on suomalainen peruskoulu

–        Minkälaista opettajankoulutusta on tarpeen ja tarjolla niille, jotka haluaisivat pätevöityä opettamaan nimenomaan klassisessa kristillisessä lukiossa

–        Mitkä ovat opetussisällöt, jotka klassisen kristillisen lukion oppilaiden tulee ainakin käydä läpi, jotta heidän koulutuksensa voi sanoa sopivan tähän traditioon

–        Minkälaisia mahdollisuuksia olisi toteuttaa klassista kristillistä koulutusta korkeakoulutasolla Suomessa

Eduksi työntekijälle katsotaan korkeakouluopinnot (perustutkintoon johtavat sekä jatko-opinnot). Tehtävä vaatii kykyä järjestää seminaareja ja kokouksia ja verkostoitua opetusalan ammattilaisten ja Suomen kristillisten toimijoiden kanssa. Arvostamme teorian ja käytännön kasvatuskokemusta, kouluhallinnon tuntemusta sekä opettajakokemusta. Tehtävä on laajalti etätyötä ja vaatii kykyä itseohjautuvaan työhön ja aloitteellista otetta tehtävien suorittamisessa ja ongelmanratkaisussa.

Kirjoita meille noin yhden A4-arkin mittainen selostus siitä, mikä sinua tässä työssä kiehtoo ja miksi juuri sinä olisit hyvä valinta työhön.

Liitä hakemukseen mukaan ansioluettelosi, mahdolliset tutkintotodistuksesi sekä opintorekisteriotteesi.

Koordinaattorin työtä tukee moniammatillinen ohjausryhmä. Palkka on 600 e/kk bruttona.

Lähetä hakemukset osoitteeseen tuomas.lankinen@leko.fi perjantaihin 22.1. klo 16.00 mennessä.