RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEINEN LYHYTTERAPEUTTI -KOULUTUS (60 op)