Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille (seuraava ryhmä aloittaa 17.8.20200)

Hakemuksen voit täyttää www.leko.fi -> linkki  ”hakulomake” etusivulla oikealla ylhäällä -> aikuisten perusopetus.

Koulutukseen on jatkuva haku, hakea voi siis milloin vain. Opiskelijalle valitaan osaamisen ja aiempien opintojen mukainen opiskeluryhmä.

Pääsykoe ja haastattelu

 • haastattelu ja koe kaikille hakeneille
 • koe ja haastettelu sovitaan Kimmo Vanha-Juhen kanssa 050 448 8472
 • kokeessa ja haastattelussa testataan suomenkielen osaamista sekä tarkistetaan todistuksista aiemmat opinnot

 

Opetus sisältää

 • perusopetuksen alkuvaiheen opinnot
  • suomenkielen vahvistamista
  • eri oppiaineiden opiskelussa tarvittavan sanaston opiskelua
  • suoritettavia kursseja noion 20-30
  • arvioitu kesto ½ – 1 vuosi
 • aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot
  • yhteensä suoritettava 46 ei oppiaineiden kurssia
  • lukuvuoden aikana opiskellaan noin 30 kurssia
  • kesto 1,5 vuotta
 • kesto yhteensä noin 2-2,5 vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintopolusta.
 • jos sinulla on suoritettuna  ”aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen”  opinnot tai suomenkielen taitosi on riittävä, voit aloittaa suoraan päättövaiheen opinnoilla.

 

Vaatimukset

 • luku- ja kirjoitustaito
 • riittävä suomenkielen osaaminen

 

Opiskelusta, asumisesta ja ruokailusta

 • maksutonta
  • opetus ja opiskelussa tarvittavat materiaalit
  • majoittuminen opiston asuntolassa 2-hengen huoneessa opiskelupäivinä
  • lounas ja päiväkahvi
  • asuntolassa asuville myös aamupala ja päivällinen
 • maksullista
  • sopimuksesta majoittuminen viikonloppuisin, majoitusmaksu 10€ / viikonloppu  (viikonlopun ruokailuista opiskelija huolehtii itse)
  • opiston loma-aikoina sekä pidempien vapaajaksojen majoittumisesta sovitaan erikseen

Tiedustelut sekä haastattelusta ja kokeesta sopiminen:

Kimmo Vanha-Juhe, koulutuspäällikkö puhelin 050 448 8472,  kimmo.vanha-juhe@leko.fi

 

Adult Basic Education for immigrants (Next group starts 17.8.2020)

You can apply at www.leko.fi -> link  ”hakulomake”  on the front page at the top right -> Aikuisten perusopetus. There is no time limit for applications, you can make it in any time of the yer. The study group for student will be selectec accordingly of the level of his/her Finnish language and general knowledge.

Entrance: a test and an interview

 • Every applicant makes interview and a test
 • The time for test and interview will be agreed with Kimmo Vanha-Juhe, 050 448 8472
 • The level of Finnish language and general knowledge will be detected by test and interview

Teaching includes

 • Introductory studies for basic education
  • Building up bases of Finnish language
  • Acquire the vocabulary for subjects of basic education
  • Includes around 20-30 courses (1 course = 28 study lessons)
  • Estimated duration ½ – 1 year
 • Adults Basic Education
  • Total 46 courses
  • About 30 courses are studied during the academic year
  • Duration 1,5 years
 • Total duration of program about 2- 2,5 years depending on the student´s personal study path
 • If you have completed Introductory studies for basic education beforehand or have a good base of Finnish language, you can start studies of actual subjects os basic education directly.

Requirement for applicants

 • Reading and writting skills
 • Adequate knowledge of Finnis language

About studying, living and dining

 • free of charge
  • Teaching and learning materials
  • Stay in the dormitory of the college in a double room on study days
  • Breakfast and dinner are included in the dormitory servises
  • Lunch and coffee
 • Paid services
  • stay in dormitory by weekends, accommodation fee 10€ / weekend ( the student takes care of meal at that time)
  • Stay in the dormitory during the holidays or seasonal breaks should be agreed separately

questions, inquiries and agreeing on an interview and test:

Kimmo Vanha-Juhe, Head of Study Program Phone 050 448 8472, kimmo.vanha-juhe@leko.fi